Son güncelleme tarihi: 13.02.2024

exxeAI üyelik sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Şirket: exxeAI, Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Şiir Sok. No:10 Kat:4 D:24, Ümraniye/İstanbul, E-posta: info@exxeai.com

Alıcı: Üye (kullanıcı)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, Üye’nin exxeAI platformuna üye olması ve platformu kullanması için gerekli koşulları düzenlemektedir. Üye, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. ÜYE, exxeAI internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, exxeAI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. ÜYE, exxeAI tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.

3.3. ÜYE, exxeAI platformunu kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder.

3.4. ÜYE, exxeAI platformunu hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için kullanamaz.

3.5. exxeAI internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar.

3.6. exxeAI, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

3.7. ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul eder.

3.8. ÜYE, işbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal ederse, exxeAI’nın üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar ve bu durumda ÜYE, exxeAI’ın uğradığı zararı tazminle yükümlüdür.

3.9. exxeAI, ÜYE verilerini gizli tutacak ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

3.10. exxeAI, platformunun kullanımını iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla ÜYE’nin aktivitelerini kaydedebilir.

4. SÖZLEŞMENİN FESİHİ

Bu sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya exxeAI tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. exxeAI, ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İHTİLAFİN HALLİ

Bu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Türk mahkemeleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK

ÜYE’nin, üyelik kaydı yapması ÜYE’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme ÜYE’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.