Son güncelleme tarihi: 13.02.2024

exxeAI kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası

1. GİRİŞ

Bu belge, exxeAI olarak müşterilerimizin (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin nasıl işlendiği, korunduğu ve kullanıldığına dair politikamızı açıklamaktadır. Bu politika, Türkiye’deki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak hazırlanmıştır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

exxeAI, Kullanıcıların kişisel verilerini sadece belirli amaçlar doğrultusunda ve mevzuata uygun şekilde işlemektedir. Kişisel veriler, kullanıcıların açık rızası alınarak veya kanunda öngörülen diğer hukuki sebeplere dayanılarak toplanır ve işlenir. Veri toplama amaçları ve hukuki sebepler kullanıcılarla şeffaf bir şekilde paylaşılır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

exxeAI, Kullanıcıların kişisel verilerini koruma amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini alır. Veri güvenliği ile ilgili olarak yapılan tüm teknik ve organizasyonel önlemler, mevzuatın öngördüğü standartlara uygun şekilde gerçekleştirilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI VE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILAR

exxeAI, Kullanıcıların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaz, satmaz veya kiralamaz. Ancak, belirli hizmetlerin sağlanması için işbirliği yapılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla, bu politikaya uygun olarak ve Kullanıcıların açık rızası alınarak kişisel veri paylaşımı gerçekleştirilebilir.

5. KULLANICILARIN HAKLARI

Kullanıcılar, kişisel verileri üzerinde belirli haklara sahiptirler. Bu haklar arasında bilgi alma, erişim, düzeltme, silme, taşıma, itiraz etme ve rıza geri çekme hakları bulunmaktadır. Bu hakları kullanmak için, kullanıcılar exxeAI ile iletişime geçebilirler.

6. KVKK POLİTİKASI GÜNCELLEMELERİ

exxeAI, bu KVKK Politikası’nı güncelleme hakkını saklı tutar. Güncellemeler web sitemizde yayınlanacak ve kullanıcılara bildirilecektir.

7. İLETİŞİM

KVKK ile ilgili herhangi bir soru, öneri veya başvuru için, lütfen www.exxeai.com üzerinden exxeAI ile iletişime geçiniz.

Bu belge, exxeAI’nin KVKK politikasını açıklamaktadır. Kullanıcıların bu politikayı dikkatlice okumaları ve anlamaları önemlidir.